Vraag & advies

Hoe werkt het ?

NAH kan dus veel vragen en onduidelijkheden oproepen. Bij het regionaal coördinatiepunt NAH kan iedereen vrijblijvend met alle vragen terecht.

Indien gewenst kan, in overleg met de vrager, de vraag worden voorgelegd aan het hersenletselteam met het verzoek om advies. De coördinator brengt de vraag in bij het team en koppelt het advies terug aan de vrager.

Het Regionaal Coördinatiepunt NAH beschikt over een gespecialiseerd hersenletselteam dat bestaat uit artsen, psychiater, neuroloog, psychologen, maatschappelijk werkers, consulenten en andere professionele hulpverleners.

De leden van het team hebben uiteraard een beroepsgeheim. Er wordt alleen gewerkt met toestemming van de cliënt.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Stuur een e-mail of laat mij u terugbellen. Kijk op de contactpagina voor de gegevens.