Wat zijn de signalen ?

Hoe herken je hersenletsel ?

Belangrijke symptomen van hersenletsel kunnen zijn:

  • Concentratieproblemen
  • Duizeligheid
  • Geheugenproblemen
  • Geïrriteerdheid
  • Hoofdpijn
  • Onhandigheid
  • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
  • Trager denken en doen
  • Veranderd gedrag
  • Vermoeidheid

Voor een signaleringslijst voor volwassenen  klik hier.

Voor een signaleringslijst voor kinderen        Klik hier.