Wat moet ik doen ?

Bij het vermoeden van een beroerte is snelheid geboden !

Hersenen kunnen slechts een korte tijd zonder zuurstof, het is van grootste belang snel te handelen als iemand een beroerte heeft. Het is belangrijk om direct naar de spoedeisende hulp  (SEH) te gaan. 

Ook als de waarschuwingstekens slechst enkele minuten duren is het van belang om naar het ziekenhuis te gaan. Een voorbode van een beroerte zijn deze kort durende waarschuwingstekens, ook wel een TIA genoemd. Als  de oorzaak van een TIA tijdig wordt opgespoord , kan de kans op een beroerte in sommige gevallen afnemen.

Waarschuwingstekens voor een beroerte

  • Plotseling krachtverlies in gelaat, arm of been
  • Plotseling gevoelstoornis in gelaat, arm of been
  • Plotseling moeite met spreken of om mensen te verstaan
  • Plotseling wazigzicht of blindheid uit één of beide ogen
  • Plotseling duideligheid of evenwichtstoornissen
  • Plotseling zeer hevige hoofdpijn

FAST-test

De FAST-test is een snelle test om een beroerte bij een persoon te herkennen:

  • Face (gezicht)  Vraag de persoon te lachen of de tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat en een mondhoek naar beneden hangt.
  • Arm (arm): Vraag de persoon om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de binnzijde van de handen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt.
  • Speech (spraak): Vraag aan de persoon of familieleden of er veranderingen zijn in het spreken (onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden komen).
  • Time (tijd): Stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn begonnen. Dit is van belang voor de behandeling.

Als iemand in uw omgeving (of uzelf) vermoedelijk een beroerte heeft, moet u onmiddelijk 112 bellen.