Wat is niet aangeboren hersenletsel?

 

Niet-aangeboren hersenletsel  is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die na de geboorte zijn ontstaan.  Het veroorzaakt een breuk in de levenslijn en wordt veroorzaakt door letsel, beroerte, een hersentumor, zuurstoftekort of een infectie.

Er zijn twee groepen letsel te onderscheiden:

  • Traumatisch hersenletsel: oorzaak van buitenaf
  • Niet-traumatisch hersenletsel:  o.a. Beroerte, zuurstof tekort, vergiftiging, ziekte van Parkinson, Altzheimer, Creutzfel-Jacob

Wat zijn de gevolgen?

NAH kan ingrijpende gevolgen hebben voor de persoon zelf en voor zijn of haar naaste omgeving. Soms zijn die gevolgen duidelijk zichtbaar. Zo kan er sprake zijn van een lichamelijke handicap.

Veel gevolgen zijn echter moeilijker te onderscheiden. Vaak lijkt het letsel op het eerste gezicht weinig gevolgen te hebben.

Juist op het moment dat de persoon het dagelijks leven weer oppakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Mensen

met NAH gedragen zich mogelijk ook anders dan voor het letsel. Voor de omgeving is het moeilijk om met deze

veranderde situatie om te gaan.