Actualiteiten

Zuid-Holland

Hersenletsel.nl

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl heeft een nieuwe website.

Informatie over deze patiëntenvereniging en wat zij doet voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel vindt u op http://www.hersenletsel.nl

 

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Bron: Mee Nederland - 28 juni - auteur: Femke Berends

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Meer over de activiteiten van MEE rondom personen met verward gedrag

 

NAH-café gestart in Delft

Elke maand wordt er in Delft een NAH-café georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten, mantelzorgers en geïnterseerden. Dit is een samenwerkingsverband tussen Gemiva-SVG, Careyn, Reinier de Graaf, Hersenletsel.nl en de CVA-keten. Klik hier voor flyer.

 

Ontwikkeling zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen & Jongeren

In de afgelopen periode is er in een aantal regio's implementatietrajecten uitgevoerd en afgerond rondom de implementatie van de zorgstandaard THL kinderen & jongeren.

Lees op de website van de Hersenstichting de informatie.